maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'ADVISEUR ONDERWIJSHUISVESTING'

gemeente Baarn


Voor de gemeente Baarn vullen wij tijdelijk de functie van beleidsadviseur onderwijshuisvesting in. Lopende vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting pakken wij de komende maanden op, waaronder actualisatie van de verordening en het IHP, toekenning van de klokuurvergoedingen bewegingsonderwijs en eigendomsoverdracht van een schoolgebouw. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor collega’s die onderwijs in hun aandachtsgebied hebben, de wethouder onderwijs / maatschappelijk vastgoed en de schoolbesturen.

opdrachtgever
gemeente Baarn

locatie
Baarn

uitvoering
2019-2020

dienstverlening
onderwijshuisvesting

'HUISVESTING SCHOLEN URETERP'

gemeente Opsterland


Ureterp telt drie basisscholen die allemaal te maken met verschillende gebouwelijke knelpunten: veroudering, beperkte functionaliteit, leegstand, tekort. De scholen hebben alle drie afzonderlijk een huisvestingsaanvraag ingediend bij de gemeente Opsterland. De gemeente wil deze individuele aanvragen graag in samenhang met elkaar bekijken, om hiermee tot een toekomstbestendige situatie te komen voor het onderwijs en aanverwante voorzieningen in Ureterp. Via een korte verkenning zijn de huidige situatie, verwachte ontwikkelingen, mogelijke scenario’s en (financiële) consequenties in beeld gebracht.

opdrachtgever
gemeente Opsterland

locatie
Ureterp

uitvoering
2019

dienstverlening
scenariostudie

'OPTIMALISERING GEMEENTEHUIS'

gemeente Raalte


Binnen het gemeentehuis van Raalte speelt een aantal vraagstukken op het gebied van bezetting, functionaliteit en bezetting. Daarnaast heeft de gemeente ideeën om het gemeentehuis meer open te stellen voor de gemeenschap, bijvoorbeeld door de gemeenschap zelf naar binnen te halen. De gemeente Raalte wil deze vraagstukken graag vanuit een integraal perspectief aanvliegen, zodat een optimaal besluit kan worden genomen over de toekomst van het gemeentehuis en mogelijk andere relevante (maatschappelijke) accommodaties in de kern van Raalte. HEMM organiseert een aantal sessies met gemeente, woningcorporatie SallandWonen en mogelijk andere betrokken partijen.

opdrachtgever
gemeente Raalte

locatie
Raalte

uitvoering
2019

dienstverlening
strategische vastgoedsessies
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm