maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'PROCESMANAGER VASTGOED'

gemeente Renkum


Als procesmanager vastgoed gaat HEMM zorgen voor het optimaliseren van de vastgoedorganisatie van de gemeente Renkum. Een verdere professionalisering moet zorgen tot een betere dienstverlening, kostenverlaging, opbrengstenverhoging en betere kwaliteit. In het tweede deel van 2018 leggen we de organisatorische en inhoudelijke basis voor een meer strategische omgang met vastgoed. Aan de hand van deze basis kan de gemeente Renkum vervolgens zelf met ingang van 2019 uitvoering geven aan het vastgoedbeleid.

opdrachtgever
gemeente Renkum

locatie
Oosterbeek

uitvoering
2018

dienstverlening
vastgoedorganisatie

'RUIMTE VOOR TALENT'

gemeente Hoogeveen


Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Passend onderwijs, nieuwe onderwijsconcepten, digitalisering, doorgaande leerlijnen, kindcentra, groei en krimp hebben allemaal effect op de huisvesting van scholen. Om talenten optimaal te kunnen ontwikkelen, is passende huisvesting nodig. Renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen kunnen het onderwijs een impuls geven. Maar hoe komen we tot een toekomstgerichte aanpak van onderwijshuisvesting? Welke ambitie streven we na en wie neemt daarbij welke rol in? Met deze vragen worstelen de gemeente Hoogeveen, de 13 schoolbesturen voor het PO, SO en VO en kinderopvangpartners. HEMM gaat als procesmanager aan de slag om een gezamenlijke ambitie te formuleren en deze te vertalen naar scenario's.

opdrachtgever
gemeente Hoogeveen

locatie
Hoogeveen

uitvoering
2018

dienstverlening
IHP / strategisch huisvestingsplan

'AANBESTEDINGSEXPERTISE'

gemeente Den Haag


Het team Inkoop Fysiek domein van de gemeente Den Haag heeft HEMM gevraagd om hen (opnieuw) te ondersteunen bij de aanbesteding van diverse projecten van de gemeente. Recent hebben ze het Bedrijfs Expertise Centrum vormgegeven. Hier worden alle aanbestedingszaken die gaan over onderhoud, bouw- en ontwikkelingstrajecten door team Inkoop / Fysiek domein begeleid en uitgevoerd. Hilde is van daaruit onder andere betrokken bij de aanbestedingsstrategie voor de ontwikkeling van het Centrum Innovation District.

opdrachtgever
gemeente Den Haag

locatie
Den Haag

uitvoering
2018

dienstverlening
aanbesteding en inkoop
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm