maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'SCAN ONDERWIJSHUISVESTING'

gemeente Dalfsen


De gemeente Dalfsen heeft HEMM gevraagd de integrale kwaliteit van de schoolgebouwen voor basisonderwijs in kaart te brengen. Daarnaast stellen we een informatieve memo op waarin de verantwoordelijkheden rondom onderwijshuisvesting worden beschreven.

opdrachtgever
gemeente Dalfsen

locatie
Dalfsen

uitvoering
2020

dienstverlening
advies onderwijshuisvesting

'AANBESTEDING'

herstructurering woningvoorraad


In de Groningse wijken Selwerd en De Wijert staat een herstructurering gepland. Woningcorporatie De Huismeesters bezit hier meerdere woningen die vernieuwd moeten worden. In Selwerd gaat het om 136 sociale huurwoningen. In De Wijert zijn dit er 278. We begeleiden De Huismeesters bij de aanbesteding van de herstructurering van deze woningen. Het gaat om twee aanbestedingen, waarin zowel het ontwerp als de realisatie (Design en Build) in een keer worden aanbesteed. We werken hierin samen met Bosma Legal.

opdrachtgever
De Huismeesters

locatie
Groningen

uitvoering
2020

dienstverlening
aanbesteding

'HUISVESTINGSADVISEUR'

Dr. Schaepmanstichting


De Dr. Schaepmanstichting is een bestuur voor primair onderwijs in de gemeente Hengelo. Onder het bestuur vallen 18 scholen, sommige met meerdere gebouwen en locaties. Er zitten ook bijzondere objecten bij zoals een voormalig kerkgebouw dat is herbestemd voor basisschool St. Plechelmus. Het schoolbestuur heeft ons gevraagd hen te ondersteunen bij het opnieuw inrichten van hun vastgoedorganisatie, waarvoor de overname van een aantal scholen van een ander schoolbestuur mede aanleiding is geweest. Daarnaast ondersteunen we bij het primaire huisvestingsproces. Door onze brede kennis van onderwijshuisvesting, kunnen wij het schoolbestuur op verschillende vlakken adviseren en ontzorgen.

opdrachtgever
Dr. Schaepmanstichting

locatie
Hengelo

uitvoering
2020

dienstverlening
huisvestingsadviseur
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm