maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'STRATEGISCH VASTGOEDBELEID'

schoolbestuur KOE


Recentelijk is een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld binnen de gemeente Enschede. Om hieraan voor de scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) vorm en inhoud te geven, heeft KOE aan HEMM gevraagd de stichting ondersteuning te bieden bij het formuleren van strategische vastgoedkeuzes voor haar scholen.

opdrachtgever
stichting Katholiek Onderwijs Enschede

locatie
Enschede

uitvoering
2020-2021

dienstverlening
strategisch vastgoedbeleid

'PLAN SCHOLEN MARKNESSE'

schoolbestuur Aves


Marknesse telt drie basisscholen, die allemaal onder Aves vallen. De drie schoolgebouwen dateren uit de vroege jaren vijftig. Gemeente Noordoostpolder en Aves houden rekening met aanpak van de onderwijshuisvesting in Marknesse de komende jaren. Een investering wordt gedaan voor een lange periode, dus is een zorgvuldige afweging van belang. Huisvesting moet het onderwijs nu en in de toekomst zo goed mogelijk faciliteren. HEMM voert een scenariostudie uit naar de meest gewenste en toekomstbestendige vorm van vernieuwing van de schoolgebouwen. Dit doen we samen met de schooldirecteuren, MR-en en Onderwijsbureau Meppel. Waar mogelijk leggen we verbindingen met andere voorzieningen en ontwikkelingen in Marknesse.

opdrachtgever
schoolbestuur Aves

locatie
Marknesse

uitvoering
2020

dienstverlening
scenariostudie

'SCAN ONDERWIJSHUISVESTING'

gemeente Dalfsen


De gemeente Dalfsen heeft HEMM gevraagd de integrale kwaliteit van de schoolgebouwen voor basisonderwijs in kaart te brengen. Daarnaast stellen we een informatieve memo op waarin de verantwoordelijkheden rondom onderwijshuisvesting worden beschreven.

opdrachtgever
gemeente Dalfsen

locatie
Dalfsen

uitvoering
2020

dienstverlening
advies onderwijshuisvesting
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm