maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'AANBESTEDING'

herstructurering woningvoorraad


In de Groningse wijken Selwerd en De Wijert staat een herstructurering gepland. Woningcorporatie De Huismeesters bezit hier meerdere woningen die vernieuwd moeten worden. In Selwerd gaat het om 136 sociale huurwoningen. In De Wijert zijn dit er 278. We begeleiden De Huismeesters bij de aanbesteding van de herstructurering van deze woningen. Het gaat om twee aanbestedingen, waarin zowel het ontwerp als de realisatie (Design en Build) in een keer worden aanbesteed. We werken hierin samen met Bosma Legal.

opdrachtgever
De Huismeesters

locatie
Groningen

uitvoering
2020

dienstverlening
aanbesteding

'HUISVESTINGSADVISEUR'

Dr. Schaepmanstichting


De Dr. Schaepmanstichting is een bestuur voor primair onderwijs in de gemeente Hengelo. Onder het bestuur vallen 18 scholen, sommige met meerdere gebouwen en locaties. Er zitten ook bijzondere objecten bij zoals een voormalig kerkgebouw dat is herbestemd voor basisschool St. Plechelmus. Het schoolbestuur heeft ons gevraagd hen te ondersteunen bij het opnieuw inrichten van hun vastgoedorganisatie, waarvoor de overname van een aantal scholen van een ander schoolbestuur mede aanleiding is geweest. Daarnaast ondersteunen we bij het primaire huisvestingsproces. Door onze brede kennis van onderwijshuisvesting, kunnen wij het schoolbestuur op verschillende vlakken adviseren en ontzorgen.

opdrachtgever
Dr. Schaepmanstichting

locatie
Hengelo

uitvoering
2020

dienstverlening
huisvestingsadviseur

'ONDERZOEK EXPLOITATIE'

Educatief Centrum Biddinghuizen


In 2013 is het Educatief Centrum in Biddinghuizen geopend met drie basisscholen, kinderopvang en bibliotheek als hoofdgebruikers. Bijna zeven jaar na de opening van het gebouw, is er behoefte aan een onderzoek naar de exploitatie van het gebouw en de beheerafspraken. Dit onderzoek moet een zorgvuldige en brede inventarisatie opleveren van de uitgangspunten die zijn gehanteerd, de huidige situatie en (een verklaring voor) de knelpunten. Op basis hiervan doen we oplossingsvoorstellen die moeten leiden tot een goed functionerend, toekomstbestendig en financieel gezond Educatief Centrum.

opdrachtgever
stichting Educatief Centrum Biddinghuizen

locatie
Biddinghuizen

uitvoering
2020

dienstverlening
beheer, exploitatie en contracten
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm