maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'MOGELIJKE VERNIEUWING VO'

Holten


De Waerdenborch is de enige school voor voortgezet onderwijs in Holten. Het is een brede scholengemeenschap met vmbo, havo en vwo. De school is gehuisvest in een verouderd gebouw. De school loopt tegen diverse knelpunten aan van het gebouw: technisch, functioneel, financieel en duurzaamheid. HEMM onderzoekt samen met scholengemeenschap De Waerdenboch en de gemeente Holten de haalbaarheid en betaalbaarheid van vernieuwing van de huisvesting. Hierbij komen alle mogelijke scenario’s langs en wordt gezamenlijk gezocht naar de beste lange termijn oplossing.

opdrachtgever
gemeente Holten en schoolbestuur Waerdenborch

locatie
Holten

uitvoering
2021-2022

dienstverlening
scenariostudie, haalbaarheidsstudie

'ACTUALISATIE VASTGOEDNOTA'

gemeente Kampen


In 2015 heeft HEMM de gemeente Kampen begeleid bij het opstellen va de Vastgoednota ‘Kiezen voor Kracht’. Inmiddels zijn veel van de maatregelen uit dit plan uitgevoerd, waaronder de verkoop van tientallen objecten. Nu is de gemeente toe aan een actualisatie van dit plan, waarmee weer een actueel kompas wordt neergelegd voor de uitvoering van beslissingen rondom het vastgoed.

opdrachtgever
gemeente Kampen

locatie
Kampen

uitvoering
2021-2022

dienstverlening
integraal vastgoedplan

'VASTGOEDPLAN'

gemeente Urk


De gemeente Urk heeft HEMM gevraagd haar te ondersteunen bij het opstellen van een vastgoedplannen voor alle gebouwen in gemeentelijk eigendom. Elementen van dit plan zijn een vastgoedregistratie, vastgoedbeleid, vastgoedorganisatie en een meerjarenplan voor maatregelen en investeringen. Er vindt afstemming plaats met het traject om tot verduurzaming van de vastgoedportefeuille van Urk te komen. Dit traject moet leiden tot een routekaart verduurzaming en duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

opdrachtgever
gemeente Urk

locatie
Urk

uitvoering
2021-2022

dienstverlening
integraal vastgoedplan
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm