maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'OMBUIGINGSVOORSTELLEN VASTGOED'

gemeente Wageningen


De gemeente Wageningen staat, net zoals veel andere gemeenten, voor een omvangrijke ombuigingsoperatie. De gemeente heeft HEMM gevraagd mee te denken over mogelijke manieren om de kosten voor het gemeentelijke vastgoed te beperken en de opbrengsten te verhogen, om zo goed onderbouwde keuzes te kunnen maken.

opdrachtgever
gemeente Wageningen

locatie
Wageningen

uitvoering
2019

dienstverlening
strategisch vastgoedbeleid

'BEGELEIDING AANBESTEDINGEN'

gemeente Amsterdam


HEMM ondersteunt onze samenwerkingspartner PSI bij verschillende aanbestedingen voor de gemeente Amsterdam. Het gaat om de inspecties voor openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen. Samen met PSI stellen we de aanbestedingsstrategie en perceelindeling vast. Vervolgens leveren we de bijbehorende aanbestedingsdocumenten op, inclusief de selectieleidraad en gunningsmethodiek.

opdrachtgever
gemeente Amsterdam

locatie
Amsterdam

uitvoering
2019

dienstverlening
aanbestedingsadvies

'IHP ONDERWIJS'

gemeente Zwartewaterland


De wens van de gemeente Zwartewaterland om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het Onderwijs op te stellen, past volledig in de landelijke wetswijziging die momenteel in voorbereiding is. Hierbij wordt iedere gemeente verplicht een IHP te ontwikkelen met een doorkijk van 16 jaar. Met het IHP dat HEMM opstelt, geven wij gemeente en schoolbesturen inzicht in de knelpunten, kansen, maatregelen en fasering voor de schoolgebouwen. We maken onderscheid in korte, middellange en lange termijn. Het IHP vormt het kompas waarlangs de komende jaren beslissingen rondom onderwijshuisvesting worden genomen.

opdrachtgever
gemeente Zwartewaterland

locatie
Hasselt

uitvoering
2019

dienstverlening
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm