maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

nieuws


'VERNIEUWINGSSLAG SCHOLEN BAARN'

november 2021


De gemeenteraad van Baarn heeft de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Baarn vastgesteld. Met dit plan willen gemeente en schoolbesturen de komende jaren tot een adequaat, passend, aantrekkelijk, gezond en duurzaam onderwijsklimaat in Baarn komen. Het nieuwe IHP kijkt 20 jaar vooruit. Maatregelen die zijn opgenomen in de routekaart houden rekening met verwachte ontwikkelingen (demografisch, ruimtelijk, onderwijskundig), wensen en eisen van deze tijd en het behalen van klimaatdoelstellingen. Het meerjaren investeringsplan gaat uit van de huisvesting van de 4 basisscholen die nog in verouderde schoolgebouwen zitten en met uitbreiding van de capaciteit bij het voortgezet onderwijs.'RENKUM BIEDT RUIMTE VOOR TALENT'

september 2021


De gemeenteraad heeft van Renkum heeft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Alle lokale afspraken, ambities en plannen rondom onderwijshuisvesting zijn opgenomen in het plan ‘Ruimte voor Talent’. Het IHP vormt een gedeelde ambitie van schoolbesturen voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en de gemeente Renkum om tot uitvoering van maatregelen in de onderwijshuisvesting op korte, middellange en lange termijn te komen. Het IHP biedt een globale doorkijk tot 2043. De financiële consequentie voor de jaren 2022 tot en met 2026 worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen.'OPENING GEBOUW DE BINDING'

augustus 2021


In Biddinghuizen is De Binding officieel geopend. Het multifunctionele gebouw met een sporthal, horeca en vergaderzalen is mede gerealiseerd dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Met de ingebruikname van dit complex, is acht jaar na fase 1 nu ook de 2e fase van het multifunctionele gebied (MFG) in Biddinghuizen gerealiseerd. HEMMer Martijn Ahlers heeft er met alle betrokkenen voor gezorgd dat binnen de beschikbare middelen het maximale resultaat is gecreëerd. Hiermee is er een centrale plek in Biddinghuizen ontstaat waar onderwijs, sport, cultuur, religie en ontmoeting samengaan.


"Heeft u het nieuws van hemm al vernomen?"

hemm