maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'NIEUWBOUW LEER- EN ONTMOETINGSCENTRUM'

Doorwerth


Basisscholen OBS De Dorendal en CBS De Wegwijzer worden gezamenlijk geherhuisvest in een nieuw Leer- en Ontmoetingscentrum (LOC). De nieuwbouwplannen maken onderdeel uit van het Centrumplan Doortwerth. De scholen blijven zelfstandige organisaties met een eigen identiteit en onderwijsmethode, maar zien wel de voordelen van huisvesting in het LOC. Samenwerking wordt makkelijker, ook met andere partners zoals muziekschool, bibliotheek, logopedie en kinderfysiotherapie. Ook op het gebied van ICT, techniek en inkoop kan samenwerkt worden. Of denk aan een gezamenlijk drama-lokaal. HEMM stelt nu een kort programma van eisen op zodat op basis daarvan een architect geselecteerd kan worden.

opdrachtgever
gemeente Renkum

locatie
Doorwerth

uitvoering
2017-2018

dienstverlening
programma van eisen

'CREATIEVE INDUSTRIE'

Behoefteverkenning Zwolle


Onder de vlag van de Stichting Creatieve Coöperatie heeft HEMM een verkenning uitgevoerd naar de behoeften van starters en startups in de creatieve industrie in (regio) Zwolle. De afgelopen jaren is in Zwolle ook de creatieve industrie gegroeid. De verkenning laat zien welk potentieel aan creatieve ondernemers Zwolle heeft. We hebben stappen geïdentificeerd om de aantrekkelijkheid van Zwolle als vestigingsplaats voor creatief ondernemend talent te versterken en om creatieve ondernemende talenten te faciliteren, onder meer via huisvesting.

opdrachtgever
gemeente Zwolle

locatie
Zwolle

uitvoering
2017

dienstverlening
behoefteverkenning

'SELECTIE ONTWERPTEAM'

Treslinglocatie Groningen


De Treslinglocatie in de Groningse Oosterparkwijk wordt herontwikkeld. Het huidige buurtcentrum wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen circa 50 appartementen van woningstichting Nijestee en de Borgman Vensterschool van schoolbestuur O2G2. In september 2017 heeft de selectie plaatsgevonden van het ontwerpteam voor zowel de woningbouwopgave als realisatie van de vensterschool. HEMM heeft beide opdrachtgevers ondersteund en begeleid bij de uitvoering van een gezamenlijke Europese aanbesteding van een integraal ontwerpteam. Vanuit een voorselectie zijn vijf ontwerpteams overgebleven die vervolgens hun visie, plan van aanpak en honorarium hebben ingediend. Het ontwerpteam van KAW Architecten is geselecteerd als winnende inschrijver. We wensen KAW veel succes met deze opdracht!

opdrachtgever
Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2) & Nijestee

locatie
Groningen

uitvoering
2017

dienstverlening
Europese aanbesteding
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm