maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'RUIMTE VOOR TALENT'

gemeente Hoogeveen


Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Passend onderwijs, nieuwe onderwijsconcepten, digitalisering, doorgaande leerlijnen, kindcentra, groei en krimp hebben allemaal effect op de huisvesting van scholen. Om talenten optimaal te kunnen ontwikkelen, is passende huisvesting nodig. Renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen kunnen het onderwijs een impuls geven. Maar hoe komen we tot een toekomstgerichte aanpak van onderwijshuisvesting? Welke ambitie streven we na en wie neemt daarbij welke rol in? Met deze vragen worstelen de gemeente Hoogeveen, de 13 schoolbesturen voor het PO, SO en VO en kinderopvangpartners. HEMM gaat als procesmanager aan de slag om een gezamenlijke ambitie te formuleren en deze te vertalen naar scenario's.

opdrachtgever
gemeente Hoogeveen

locatie
Hoogeveen

uitvoering
2018

dienstverlening
IHP / strategisch huisvestingsplan

'AANBESTEDINGSEXPERTISE'

gemeente Den Haag


Het team Inkoop Fysiek domein van de gemeente Den Haag heeft HEMM gevraagd om hen (opnieuw) te ondersteunen bij de aanbesteding van diverse projecten van de gemeente. Recent hebben ze het Bedrijfs Expertise Centrum vormgegeven. Hier worden alle aanbestedingszaken die gaan over onderhoud, bouw- en ontwikkelingstrajecten door team Inkoop / Fysiek domein begeleid en uitgevoerd. Hilde is van daaruit onder andere betrokken bij de aanbestedingsstrategie voor de ontwikkeling van het Centrum Innovation District.

opdrachtgever
gemeente Den Haag

locatie
Den Haag

uitvoering
2018

dienstverlening
aanbesteding en inkoop

'OPTIMALISEREN GEBOUWEN'

gemeente Raalte


De gemeente Raalte heeft momenteel 30 uiteenlopende vastgoedeigendommen in beheer. De afgelopen jaren is al een slag gemaakt om tot een optimalisering van het vastgoed te komen, onder andere door gebouwen af te stoten die geen beleidsondersteundende functie meer hadden. HEMM onderzoekt of er nog meer mogelijkheden zijn om tot kostenbesparing of opbrengstenverhoging te komen voor het vastgoed. We geven hierbij een indicatie van de financiële consequenties, de snelheid van implementatie, de kans van slagen en (maatschappelijke) risico's.

opdrachtgever
gemeente Raalte

locatie
Raalte

uitvoering
2018

dienstverlening
scan vastgoedportefeuille
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm