maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

projecten


'IHP ONDERWIJS'

Gemeente Coevorden


Samen met de gemeente, de drie schoolbesturen voor primair onderwijs en de twee schoolbesturen voor voortgezet onderwijs stellen we een strategisch huisvestingsplan op voor de scholen in Coevorden. Met dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) ontwikkelen wil de gemeente zicht krijgen op de knelpunten, kansen, maatregelen en fasering voor de schoolgebouwen op korte, middellange en lange termijn. Het IHP vormt het kompas waarlangs de komende jaren beslissingen rondom de onderwijshuisvesting worden genomen. De wens tot een IHP past volledig in de landelijke wetswijziging die momenteel in voorbereiding is, waarbij iedere gemeente wordt verplicht over te gaan tot het opstellen van zo'n plan.

opdrachtgever
gemeente Coevorden

locatie
Coevorden

uitvoering
2017-2018

dienstverlening
huisvestingsplan

'ONDERZOEK SPORTBEDRIJF'

gemeente Doetinchem


HEMM ondersteunt het team Accommodaties van de gemeente Doetinchem bij een onderzoek naar de oprichting van een sportbedrijf. Naast een onderzoek naar de wenselijkheid van een sportbedrijf speelt ook de vraag of het noodzakelijk is om het eigendom van het vastgoed over te dragen om een sportbedrijf op te richten.

opdrachtgever
gemeente Doetinchem

locatie
Doetinchem

uitvoering
2017

dienstverlening
haalbaarheidsstudie

'HUISVESTINGSPLAN'

voortgezet onderwijs regio Arnhem


Schoolbestuur Quadraam heeft bijna 20 locaties voor voortgezet onderwijs in de regio Arnhem. De scholen van Quadraam bieden ruimte voor talent. Dit vraagt niet alleen om goed en inspirerend onderwijs, maar ook om passende huisvesting. HEMM stelt een strategisch huisvestingsplan op voor Quadraam. Dit biedt per locatie duidelijkheid over het huisvestingsperspectief voor de komende jaren.

opdrachtgever
schoolbestuur Quadraam

locatie
regio Arnhem

uitvoering
2017

dienstverlening
huisvestingsplan
"hemm is trots op haar projecten!"

hemm