maak een afspraak met hemm

Vul uw naam, telefoon, emailadres en eventueel een opmerking in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

   
   
   
   
   
 
   
 

nieuws


'VOORZIEN IN VASTGOED'

oktober 2017


De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft op 16 oktober de beleidsvisie 'Voorzien in Vastgoed' vastgesteld. Momenteel heeft de gemeente 127 gebouwen in eigendom. “Als we ontmoeting, onderwijs, sport, welzijn, recreatie en cultuur in de toekomst goed onderdak willen blijven bieden dan moeten we investeren in deze gebouwen. Dat willen we graag op een slimme manier doen”, aldus projectwethouder Wiemer Haagsma. Uitgangspunt van het accommodatiebeleid is dat mensen, middelen en ruimte zo goed mogelijk ingezet worden. De gemeente Noordoostpolder is bereid te investeren in vernieuwing van gebouwen Wel moet er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten gebouwen bijvoorbeeld een duidelijk toekomstperspectief hebben en bijdragen aan een gemeentelijke beleidsdoelstelling of wettelijke taak. Op basis van de ambitie en spelregels die zijn opgenomen in de beleidsvisie, wordt nu een concreet uitvoeringsprogramma. Hierin wordt opgenomen in welke gebouwen de gemeente wil investeren, wanneer, wat dit gaat kosten en wat het gaat opleveren.'HEMM TOURPOULE'

juli 2017


Ook in 2017 hebben we natuurlijk weer een Tourpoule voor familie, vrienden en relaties van HEMM! Met ook dit jaar weer mooie prijzen. Nieuw in het assortiment: het HEMM-wielerpakje en de HEMM-bidon. We wensen alle ploegleiders veel succes en vooral veel mooie etappes toe!'KRACHTIG ACCOMMODEREN'

29 juni 2017


Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland ingestemd met ons accommodatiebeleidsplan ‘Krachtig accommoderen’. Hieraan hebben we de afgelopen maanden samen met medewerkers van de gemeente hard gewerkt. Dit plan zet in op Krachtpanden: gebouwen die beleidsondersteunend zijn, een openbaar karakter hebben en functies huisvesten die toekomstbestendig en levensvatbaar zijn. De keuze voor Krachtpanden betekent ook dat in sommige gevallen afscheid genomen wordt van gebouwen die niet het label van Krachtpand dragen. In het uitvoeringsplan worden voorstellen gedaan om een Krachtpand ook daadwerkelijk goed te kunnen laten functioneren, bijvoorbeeld door het wegwerken van achterstallig onderhoud of het optimaliseren van beheer, bezetting en exploitatie.


"Heeft u het nieuws van hemm al vernomen?"

hemm